GensDataPro 3.x (volledige versie)

60,00

GensDataPro 3.x is een programma voor Windows waarmee genealogische informatie vastgelegd kan worden. Hierin zijn naast persoonsgegevens registratiemogelijkheden opgenomen voor DNA-HAPLO-codes. De databasestructuur is gewijzigd waardoor het programma efficiënter werkt t.o.v. versie 2.9

Het product wordt geleverd via een link waar een installatiekit staat met alle instructies en bestanden.
Bij de bevestigingsmail zit de factuur als PDF.

Het numerieke deel van de bestandsnaam van de PDF: Factuur2020-xxxx.pdf is tevens het registratienummer waarmee u na installatie de activeringssleutel opvraagt.

De licentie voor een volledige versie kost u € 60,00
Leden ontvangen korting, na aflevering van de bestelling storten we € 10,00 terug.

Vul hier uw lidnummer in