6 Lidmaatschap Gezinslid

Je bent hier:
< Alle onderwerpen

Dit lidmaatschap is gebaseerd op de beschrijving in de statuten als “Gezinslid”. Zij maken deel uit van een huishouden van een gewoon lid en zijn op hetzelfde woonadres ingeschreven. Zij ontvangen niet het gedrukte blad Gens Nostra, wel hebben ze toegang om ze in digitale vorm te benaderen op de website van de vereniging. Voor toegang op de website zijn ze gelijkgesteld aan de toegang als “Lid”

Een Gezinslid draagt via de bijbehorende contributie bij aan de inkomsten voor de vereniging en heeft geen stemrecht.

De contributie in 2021 bedraagt:

  • € 12,00 voor dit lidmaatschap beginnend in het eerste kwartaal
  • € 9,00 voor dit lidmaatschap beginnend in het tweede kwartaal
  • € 6,00 voor dit lidmaatschap beginnend in het derde kwartaal
  • € 3,00 voor dit lidmaatschap beginnend in het vierde kwartaal

In het profiel van de betrokkene wordt deze vorm aangeduid als “Lid-Gezin”.

Vorige 5 Lidmaatschap Buitengewoon lid
Inhoudsopgave