2 Lidmaatschap Erelid

Je bent hier:
< Alle onderwerpen

Dit lidmaatschap is gebaseerd op de beschrijving in de statuten als “Erelid”. Zij zijn vanwege speciale inzet voor de vereniging door de Algemene Vergadering van de vereniging benoemd. Zij ontvangen het gedrukte blad Gens Nostra, en hebben toegang om ze in digitale vorm te benaderen op de website van de vereniging. Voor toegang op de website zijn ze gelijkgesteld aan de toegang als “Lid”

Het Erelid is vrijgesteld van de betaling van contributie en heeft stemrecht in de afdeling waarbij men is ingedeeld. 

In het profiel van de betrokkene wordt deze vorm aangeduid als “Lid-Erelid”.

Vorige 1 Lidmaatschap Algemeen
Volgende 3 Lidmaatschap Digitaal
Inhoudsopgave