5 Lidmaatschap Buitengewoon lid

Je bent hier:
< Alle onderwerpen

Dit lidmaatschap is gebaseerd op de beschrijving in de statuten als “Rechtspersoon”

Rechtspersonen kunnen lid worden van de Vereniging.  Het betreft verenigingen zonder aansprakelijkheid, familieorganisaties of soortgelijke organisaties. Ze worden aangeduid als “Buitengewoon lid”. Buitengewone leden hebben geen stemrecht.

Het blad Gens Nostra wordt in gedrukte vorm per post bezorgd.
De contributie in 2021 bedraagt:

  • € 49,00 voor dit lidmaatschap beginnend in het eerste kwartaal
  • € 38,00 voor dit lidmaatschap beginnend in het tweede kwartaal
  • € 25,00 voor dit lidmaatschap beginnend in het derde kwartaal
  • € 13,00 voor dit lidmaatschap beginnend in het vierde kwartaal

Woont u buiten Nederland, dan betaalt u een toeslag van € 24,00 per jaar voor extra verzendkosten van het blad

In het profiel van de betrokkene wordt deze vorm aangeduid als “N-Buitengewoon Lid”.

Vorige 4 Lidmaatschap Gedrukte bladen
Volgende 6 Lidmaatschap Gezinslid
Inhoudsopgave