4 Contributie

Je bent hier:
< Alle onderwerpen

De bedragen die horen bij de verschillende vormen van lidmaatschap wordt vastgesteld in de Algemene Vergadering van de vereniging. Deze tarieven gelden per verenigingsjaar welke loopt vanaf één januari tot en met eenendertig december. Bij het aangaan van een lidmaatschap wordt dit bedrag naar rato van het aantal kwartalen tot het einde van het verenigingsjaar berekend.

Bij de verschillende lidmaatschappen staan de bedragen vermeld.

Vorige 3 Rechtspersonen
Volgende 5 Account bij uw lidmaatschap
Inhoudsopgave