3 Opzeggen lidmaatschap

Je bent hier:
< Alle onderwerpen

Het opzeggen van een lidmaatschap dient voor of uiterlijk op eenendertig november van een lopend kalenderjaar plaats te vinden en gaat in per komend kalenderjaar.

Bij tussentijdse opzegging of bij overlijden vindt geen restitutie van contributie plaats.

Hier komt een link naar een formulier die u kunt invullen

Vorige 2 Wijzigen gegevens lidmaatschap
Inhoudsopgave