3 Lidmaatschap Digitaal

Je bent hier:
< Alle onderwerpen

Dit lidmaatschap is gebaseerd op de beschrijving in de statuten als “Gewoon lid” met de keuze dat de bladen GensNostra en het Heraldisch Tijdschrift in digitale vorm benaderbaar zijn op de website van de vereniging.

Een gewoon lid draagt via de bijbehorende contributie bij aan de inkomsten voor de vereniging en heeft stemrecht in de afdeling waarbij men is ingedeeld.

De contributie in 2021 bedraagt:

  • € 40,00 voor dit lidmaatschap beginnend in het eerste kwartaal
  • € 30,00 voor dit lidmaatschap beginnend in het tweede kwartaal
  • € 20,00 voor dit lidmaatschap beginnend in het derde kwartaal
  • € 10,00 voor dit lidmaatschap beginnend in het vierde kwartaal

In het profiel van de betrokkene wordt deze vorm aangeduid als “Lid-digitaal”.

Vorige 1 Lidmaatschap Algemeen
Inhoudsopgave